SEKUNDÁRNĺ ENERGIE
Sekundární nazýváme energii ve formě, do které lze přetransformovat primární energii tak, aby mohla být distribuována a užívána spotřebiteli (např.: elektrická energie, tepelná energie,
benzín ...).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999