SEKUNDÁRNÍ OKRUH
Sekundární (druhý) okruh slouží k transportu páry a k přeměně její vnitřní energie na točivý pohyb turbíny. Základní části sekundárního okruhu tvoří: sekundární část parogenerátoru, potrubní systémy sekundárního okruhu, turbogenerátor, kondenzátor a čerpadla. Jde, stejně jako u primárního okruhu, o uzavřený systém bránící případnému úniku radioaktivity.

 

Tlak před turbínou 6,3 MPa
Teplota před turbínou 279 °C
Tlak v kondenzátoru 0,004 MPa
Průtok páry turbínou 6160 t/h
Tab.1 : Uvedené parametry se vztahují k sekundárnímu okruhu jaderné elektrárny Dukovany

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999