SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Spalovací vzduch přiváděný do ohniště ke zlepšení turbulence plamene a ke spálení prchavých složek paliva. Sekundární spalovací vzduch se ohřívá teplem odcházejících spalin.

Teplota: 250 až 400°C.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999