SEPARÁTOR PARNÍHO KOTLE
Separátor parního kotle je ocelový tlustostěnný válec, který umožňuje oddělovat (separovat) páru od parovodní směsi přicházející z kotle. Bubny parního kotle se pro nižší tlaky vyrábějí zkroužením plechu a nýtováním nebo svařováním, pro vyšší tlaky se kovají.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999