SETRVAČNÍKOVÝ AKUMULÁTOR
Setrvačník je historicky prvním akumulátorem energie. Jeho princip spočívá v roztočení kotouče s poměrně velkou hmotností. Po odpojení od vnějšího zdroje energie kotouč setrvačností dále rotuje a stává se tak sám zdrojem naakumulované kinetické energie. Setrvačníky se v energetice široce používají například pro plynulý doběh napájecích čerpadel při výpadku elektrického napájení. Za zmínku také stojí zkušební provoz elektrických gyrobusů ve Švýcarsku. Jedná se o speciálně upravené trolejbusy s jedenapůltunovým setrvačníkem pod podlahou na hřídeli elektrického stroje. Moderní typy setrvačníků představují lehké a menší čočkovité kotouče z vyztužených plastů, které ve speciálních ložiskách a ve vakuové nebo heliem plněné skříni rotují až desettisíckrát za minutu. Takto konstruované setrvačníky se v průmyslu využívají pro překonání krátkodobých výpadků sítě nebezpečných pro řídící a počítačové systémy.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999