SIEMENS - JEDNOTKA ELEKTRICKÉ VODIVOSTI
Siemens (podle Wernera von Siemensa) je odvozená jednotka soustavy SI pro elektrickou vodivost. 1 S je vodivost elektrického vodiče s elektrickým odporem 1 ohm.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999