SIEMENS WILHELM
Wilhelm Siemens (4.4. 1823 - 19.11. 1883) byl německý velkoprůmyslník, který ve Velké Británii prosazoval vynálezy svého bratra Wernera (viz heslo Siemens Werner von) v oboru galvanoplastiky.
V roce 1847 vynalezl regenerativní parní stroj.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999