SÍRA
Síra (Sulfur) je důležitý biogenní prvek známý od nejstarších dob. V přírodě se vyskytuje ve volném stavu i vázaná např. v sulfidech nebo v síranech. Při spalování fosilních paliv se uvolňují oxidy síry, které patří mezi nejškodlivější látky dostávající se do vzduchu.

 

Značka S
Chem. prvek skupiny VI.B
Reaktivní kov
Oxidační číslo -II, IV, VI
Atomové číslo 16
Relativní atomová hmotnost 32,066
Teplota tání 112,8 °C (alfa síra), 119,0 °C (beta síra)
Teplota varu 444,6 °C
Hustota 2,07 g/cm3

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999