SKLENÍKOVÝ EFEKT
V důsledku nahromadění tzv. skleníkových plynů (freony, oxid uhličitý) v atmosféře Země dochází ke skleníkovému efektu. Jeho podstata je v tom, že atmosféra sluneční záření propouští, ale dlouhovlnné tepelné záření emitované z povrchu Země prochází atmosférou jen v omezené míře. V důsledku tedy potom dochází k postupnému, tzv. globálnímu oteplování klimatu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999