SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s. je slovenská elektrárenská společnost, která vznikla 1. listopadu 1994 jako jeden z nových subjektů z majetkové podstaty a jako právní následník Slovenského energetického podniku, s.p., který vznikl 1. ledna 1969. Převzala od něho výrobu elektrické energie, provoz přenosové soustavy 220 a 400 kV, tranzit, dovoz, vývoz a prodej elektrické energie. Zabývá se také výrobou, rozvodem a prodejem tepla. Na výrobě elektrické energie
pro Slovenskou republiku se v současnosti SE, a.s. podílejí více než 88 %. Elektrickou energii dodávají třem regionálním distribučním činnostem a přímo několika velkým průmyslovým podnikům.
Provozují jednu paroplynovou elektrárnu, dvě jaderné elektrárny, tři klasické elektrárny a
30 vodních elektráren. Ve výstavbě jsou další jaderné bloky a dvě vodní elektrárny.

Logo  SE, a.s.


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999