SLUNEČNÍ KOLEKTOR
Sluneční kolektor zachycuje sluneční záření a předává absorbované teplo látce cirkulující v uzavřeném okruhu. Typickým slunečním kolektorem používaným v našich zeměpisných šířkách je černá kovová nebo plastová deska, pohlcující sluneční záření (absorbér). Teplo se odvádí soustavou trubek s teplonosnou látkou.

 

Průměrný výkon plochých kolektorů 400 až 750 W/m2
Účinnost max. 50 %
Druhy kolektorů ploché parabolický válec paraboloid

 

Schéma využití slunečního kolektoru


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999