SLUNEČNĺ KOLEKTOR - VYUŽITĺ
Sluneční kolektor zachycuje sluneční záření a předává absorbované teplo látce cirkulující v uzavřeném okruhu. Typickým slunečním kolektorem používaným v našich zeměpisných šířkách je černá kovová nebo plastová deska, pohlcující sluneční záření (absorbér). Teplo se odvádí soustavou trubek s teplonosnou látkou. Sluneční kolektor upevněný na střeše rodinného domku slouží k ohřevu užitkové vody a k vytápění. Je zpravidla zálohován elektrickým nebo plynovým kotlem.

 

Průměrný výkon plochých kolektorů

400 až 750 W/m2
Účinnost max. 50 %
Druhy kolektorů ploché parabolický válec paraboloid

 

Sluneční čerpadlo

Teplo získané ve slunečních kolektorech 1) zahřívá pracovní látku (freon, propan aj.) ve výparníku. 2) Pára pohání turbínu 3) a chladí se kondenzátorem 4). Turbína pohání pumpu 5) a studniční voda protéká kondenzátorem 4).

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999