SLUNEČNÍ ENERGIE
Slunce je v podstatě obrovský termojaderný reaktor, v němž dochází k syntéze (slučování) jader helia z jader vodíků (protonů) v tzv. “vodíkovém cyklu”. Vodíkový cyklus probíhá při teplotě 10 miliónů stupňů Kelvina, což odpovídá poměrům v nitru slunce. Termojaderné procesy na Slunci probíhají již 5 miliard let. Zásoba vodíku vystačí ještě na dalších 15 miliard let.
Sluneční energie může za příznivých podmínek (obloha bez oblačnosti) v naší geografické poloze dosáhnout hodnoty asi 1 kW/m
2 plochy orientované kolmo k dopadajícímu záření.

 

Povrchová teplota Slunce 6 000 K
Měrný zářivý výkon Slunce 64 MW/m2
Celkový zářivý tok emitovaný Sluncem 3,8x1026 W


Viz.Tab.1 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)

Průřez Sluncem
a) aktivní oblast kolem slunečního středu, ve které probíhají termonukleární reakce
b) vrstva horké sluneční hmoty, která tvoří izolaci aktivní oblasti
c) sluneční atmosféra.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999