SMOG
Smog je směs exhalací škodlivin, výfukových plynů a mlhy vytvářející se za zvláštních atmosférických podmínek v průmyslových a silně zalidněných oblastech. Snižuje dohlednost a ohrožuje zdraví člověka, dráždí dýchací cesty a oči a poškozuje rostliny.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999