SOLÁRNÍ AUTOMOBIL
Solární automobil či solární elektromobil je automobil, který pro svůj pohon využívá elektrickou energii přeměněnou ve slunečních kolektorech ze sluneční energie. Jeho obrovskou výhodou jsou nulové emise škodlivých látek, nevýhodou pak nutnost určité hodnoty slunečního záření pro provoz, (zatím) poměrně vysoká cena, nízká maximální rychlost a podobně. Solární automobily se jako výzkumná a vývojová zařízení konstruují po celém světě a mají svoje velmi populární mezinárodní závody v Austrálii o celkové délce 3 000 km.

Elektromobil na solární pohon


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999