SOLÁRNĺ KONSTANTA
Solární konstanta je výchozí údaj pro využití sluneční energie. Udává výkon slunečního záření procházející na hranici zemské atmosféry jednotkou plochy nastavené kolmo ke slunečním paprskům. V podstatě má 99,9 % energie dostupné na zemském povrchu svůj původ ve sluneční energii. Zbývající část představuje geotermální energie, energie přílivu a odlivu a jaderná energie.

Solární konstanta: 1,373 kW/m2
Na Zemi dopadá celkem: 1,8x1017 W.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999