SOLÁRNĺ PANEL
Sérioparalelním propojením fotovoltaických článků vznikají solární panely. Vyrábějí se v několika výkonových řadách od 10 do 300 W. Jsou zdrojem stejnosměrného elektrického proudu, obvyklé pracovní napětí je 16 V. Celkový výkon solárních panelů ve světě byl v r. 1992 odhadnut na 60 MW. I když je elektřina vyrobená v solárních panelech zatím drahá, může již nalézt ve speciálních případech uplatnění.

 

Výkon 51,8 W
Napětí na prázdno 21 V
Pracovní napětí 16,2 V
Pracovní proud 3,2 A
Tab.1: Solární modul ISM 50

Solární panel


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999