SOUČINITEL RYCHLOBĚŽNOSTI
Součinitel rychloběžnosti větrné turbíny je poměr obvodové rychlosti špiček listů turbíny a rychlosti větru. Různé typy větrné turbíny dosahují v závislosti na součiniteli rychloběžnosti různou účinnost přeměny energie větru na mechanickou práci rotoru.

Optimální součinitel rychloběžnosti (jeho dosažení dává maximální účinnost); (v závorce účinnost) :

  • Holandský větrný mlýn: 2,1 (18 %)
  • Americký mnoholistový rotor: 0,9 (30 %)
  • Rotor Darrieus: 4,5 (45 %)
  • Moderní dvoulistový rotor: 6 (50 %)

Teoretické účinnosti 0,59 je dosaženo při nekonečně velkém součiniteli rychloběžnosti.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999