SPALOVACĺ KOMORA
Prostor, do něhož se přivádí palivo a spalovací vzduch a v němž probíhá spalování. U spalovací plynové turbíny je spalovací komora zařazena mezi kompresorem a turbínou. Ve starším provedení je spalovací komora válcová a kontrola NOX probíhá vstřikováním vody. Moderní turbíny mají prstencovou spalovací komoru umožňující potlačit tvorbu NOX bez vstřikování vody, na základě nižší spalovací teploty.

Koncentrace NOX při spalování zemního plynu:

  • Difúzní plamen: 200 až 500 ppm
  • Spalování se vstřikováním vody: 25 až 150 ppm
  • Nový typ prstencové spalovací komory s dvoustupňovým suchým spalováním: 25 ppm a méně.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999