SPALOVACĺ KOTEL
Spalování biomasy je nejstarším známým způsobem získávání energie. Spalovat lze především komunální odpady, odpadní dřevní hmotu, zemědělský odpad (slámu), rychle rostoucí dřeviny, aj. Na obrázku je malý kotel ústředního vytápění firmy EKEN (Bruntál), určený pro ekonomické spalování dřevní hmoty.

Technicky a ekonomicky využitelný potenciál spalování biomasy v ČR je asi 15 TWh za rok. Výhřevnost dřevní hmoty je 16 MJ/kg (hnědé uhlí: 11 až 13 MJ/kg).

Spalovací kotel

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999