SPALOVACÍ MOTOR
Tepelný motor v němž se tepelná energie uvolněná spálením paliva mění přímo v mechanickou práci. Podle způsobu přeměny energie spalin jsou spalovací motory pístové, lopatkové (plynové a spalovací turbíny), tryskové (reaktivní, tj. raketové, proudové a pulsační) a smíšené (kombinace uvedených druhů).

Základem činnosti zážehového motoru je jeho pracovní oběh. U čtyřdobých motorů proběhne sled všech fází za 4 zdvihy pístu, tj. za dvě otáčky klikové hřídele. 1) sání - píst jde do dolní úvrati. Nad pístem vzniká podtlak, který způsobuje, že směs paliva a vzduchu vniká otevřeným sacím ventilem do prostoru válce. 2) stlačování - píst jde do horní úvrati a směs je stlačována až na 1,1 MPa. Před dosažením horní úvrati (předstih) přeskočí na elektrodách zapalovací svíčky elektrická jiskra, od které se směs zapálí. 3) rozpínání - hořením směsi vzniká teplota až 4 000°C, která způsobí prudké stoupnutí tlaku až na 5 MPa. Rozpínající se plyn tlačí na píst. 4) výfuk - před dolní úvratí se začne otevírat výfukový ventil a spálené plyny odcházejí výfukovým potrubím.
Moderní čtyřdobý zážehový motor (šestiválec s objemem 3 litry)

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999