SPALOVACÍ PROSTOR
Prostor, v němž se spaluje palivo. Spalovací prostor pro spalování uhlí je zejména u univerzálních kotlů konstrukčně velmi náročný. Spalovací prostor musí být řešen tak, aby v něm bylo možno dokonale spalovat palivo. V praxi se používají paliva všech tří skupenství (pevná paliva, topná nafta, zemní plyn i svítiplyn). Základní podmínkou dokonalého spalování tuhého paliva je roštová část, umožňující stabilní průběh spalovacího procesu a dosažení teploty umožňující dokonalé vyhoření vznikajících spalin.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999