SPALNÉ TEPLO
Teplo, které se uvolňuje při spalování určitého množství látky. Obvykle se uvádí tabulkové hodnoty spalného tepla molárního, tj. množství tepla uvolněné při spálení jednoho molu látky
v kyslíku.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999