SPALOVACÍ TURBÍNY
Spalovací turbína je lopatkové soustrojí tvořené zejména kompresorem, spalovací komorou a plynovou turbínou, příslušenstvím a pomocným zařízením. Výkon na hřídeli soustrojí se získává v turbíně expanzí paliva v jedné nebo několika spalovacích komorách v proudu vzduchu stlačeného kompresorem. Užitečný výkon spalovací turbíny (výkon na spojce, předávaný např. elektrickému generátoru) je v nejjednodušším jednohřídelovém uspořádání dán rozdílem výkonu turbíny a příkonu kompresoru, který turbína přímo pohání. Spalovací turbína se spouští roztočením soustrojí, obvykle elektrickým motorem. Kompresor spalovací turbíny je radiální nebo axiální turbokompresor. Spaliny z turbíny odcházejí výfukem do atmosféry. Energetická bilance spalovací turbíny se zlepšuje využitím tepla výstupních spalin k předehřátí stlačeného vzduchu před vstupem do spalovací komory ve výměníku, popř. dělenou kompresí s mezichladičem. Provozní vlastnosti se zlepšují vícehřídelovým uspořádáním. Spalovací turbíny se používají k pohonu letadel, lodí, lokomotiv, ojediněle k pohonu těžkých vozidel, v elektrárnách jako špičkové jednotky (do provozní pohotovosti).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999