SPALINOVÝ KOTEL
Kotel vytápěný horkými spalinami, napojený obvykle za výfuk spalovací turbíny. Jedna z komponent zařízení využívajících paroplynové cykly.

 

Tepelný výkon kotle 200 MW
Vysokotlaká část kotle průtok páry - 170 t/h,
tlak přehřáté páry - 7 MPa,
teplota přehřáté páry - 500 °C
Kotel rovněž ohřívá vodu na vytápění z teploty 70 °C na 121 °C
Tab.1 : Parametry spalinového kotle určeného za plynovou turbínu FRAME 9 elektrárny Vřesová

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999