SPALINOVOD
Keramický nebo plechový kanál sloužící k odvodu plynných spalin.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999