SPECIÁLNÍ ELEKTRÁRNY
Speciální elektrárny označujeme též jako nekonvenční elektrárny. Můžeme sem zařadit geotermální elektrárny, větrné elektrárny, sluneční elektrárny, elektrárny s MHD generátory, elektrárny s elektrochemickými palivovými články a perspektivně též elektrárny s termojaderným reaktorem.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999