SPÍNACÍ STANICE
Spínací stanice patří mezi elektrické stanice. Slouží k rozvádění energie téhož napětí
bez transformace.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999