SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
Spotřeba elektrické energie celosvětově trvale roste. Mnohoúčelovým využíváním elektrické energie ve všech sektorech (elektrické spotřebiče, osvětlování, elektronika, výroba, topení atd.) její podíl na celkové spotřebě energie ve světě trvale roste a dnes tvoří asi 15 % oproti 10 % v roce 1970. Spotřeba elektrické energie je rozdělená ve světě velmi nerovnoměrně a kolísá v závislosti od regionu. Krajiny OECD, které dnes tvoří asi 16 % světové populace, spotřebují přibližně 60 % světové výroby elektrické energie. Světový průměr spotřeby elektrické energie na 1 obyvatele je 2 235 kWh, ale v USA je to 12 300 kWh, v krajinách Evropské unie 5 800 kWh, v Latinské Americe jenom 1 455 kWh, v Ázii (kromě Japonska) 590 kWh a v Africe jenom 500 kWh.
Spotřeba elekrické energie do značné míry závisí na ekonomickém rozvoji země. Například zejména kvůli stagnaci výroby spotřeba v České republice v roce 1998 nerostla, ale naopak klesla o téměř dvě procenta. Pro nejbližší léta se očekává pouze její mírný nárůst.


Rozdělení spotřeby energie

Průměrné rozdělení spotřeby energie
v domácnostech ČR.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999