SPOTŘEBIČ ELEKTRICKÉ ENERGIE
Spotřebič elektrické energie je zařízení, v němž se přiváděná elektrická energie přeměňuje
v jiný druh energie (např. tepelnou, mechanickou apod.).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999