STABILIZÁT
Stabilizát je nejrozšířenější formou ukládání energetických odpadů z uhelných elektráren
ve světě. Jedná se směs popele a produktů odsíření nebo popele z fluidních kotlů, která se zamíchá s vodou za případného přídavku aditiva (vápna, cementu) s cílem využít schopnosti popílku tuhnout a tvrdnout jako např. cement. Uvolňování škodlivin ze stabilizátu je výrazně sníženo tím, že těžké a toxické kovy jsou chemicky vázány v krystalické mřížce materiálu, který je podobný betonu.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999