STATICKÁ ELEKTŘINA
Statickou elektřinou nazýváme souhrn elektrických jevů a stavů tvořených elektrickými náboji
v klidu. Vzniká obvykle třením nebo elektrostatickou indukcí. Může mít nepříznivé důsledky,
např. vznik požárů způsobených jiskrou.

Vznik elektrického náboje třením


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999