STATOR
Stator je netočivá část elektrického stroje, která tvoří část magnetického obvodu a v níž je uloženo vinutí statoru. U stejnosměrných elektrických strojů je stator tvořen magnetickými póly složenými z plechů přišroubovaných ke kostře z litiny, kterou se uzavírá magnetický obvod.
U střídavých elektrických strojů je stator složen z dynamových plechů s drážkami pro vinutí. Uvnitř statoru se otáčí rotor.

 

Stator generátoru Stator generátoru - detail

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999