STEJNOSMĚRNÉ ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Stejnosměrné elektrické napětí je skalární veličina charakterizovaná velikostí napětí s jednoznačně určeným a neměnným směrem.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999