STEJNOSMĚRNÉ ELEKTRICKÉ VELIČINY
Stejnosměrné elektrotechnické veličiny jsou skalární veličiny charakterizované jejich velikostí
s jednoznačně určeným a neměnným směrem. Stejnosměrné elektrické veličiny jsou neměnné, nemění se tím ani magnetické a elektrické pole, takže se neprojevuje jev elektromagnetické indukce.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999