ŠTĚPNÁ REAKCE
Štěpná reakce je jaderně-fyzikální proces, při kterém se původní jádro rozdělí a vznikají dvě a více lehčích částic (jádra atomu, neutrony) a uvolní se energie. Rozštěpit v jaderném reaktoru je možné jen některá těžká jádra atomů, např. jádra uranu a plutonia.


Jaderná štěpná reakce


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999