ŠTĚPNÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE
Při štěpné reakci jádra atomu se uvolní v průměru dva až tři neutrony, které mohou vyvolat rozštěpení dalšího jádra. Tak vzniká štěpná “řetězová” reakce.


Řízená štěpná řetězová reakce


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999