STĺNĚNĺ
Stíněním v jaderné energetice rozumíme zeslabení toku částic na hodnotu stanovenou hygienickými předpisy.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999