ŠTÍTKOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
V zemích Evropského společenství slouží spotřebiteli k orientaci na trhu nezávislé hodnocení, vyjádřené tzv. energetickým štítkem, jímž je spotřebič opatřen. Tento štítek vypovídá
o energetické náročnosti spotřebičů elektrické energie jako jsou pračky, žehličky, ohřívače vody apod. Vzhled štítku je sjednocen ve všech zemích, které přistoupily k rámcové dohodě. Kromě označení výrobce, modelu výrobku a jeho hlavních technických a energetických parametrů obsahuje štítek zařazení podle výše spotřeby. Rozpětí sedmi kategorií od nízké spotřeby
po vyšší, tj. od úsporného po méně úsporný spotřebič, je znázorněno barevnou škálou a písmeny A až G.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999