STŘEDNĚ AKTIVNÍ ODPAD
Za středně aktivní označujeme odpad, který nemůže být zařazen do kategorie nízkoaktivního odpadu a zároveň nevyžaduje speciální zacházení jako vysokoaktivní odpad. Při manipulaci a přepravě středně aktivního odpadu je nutné stínění, ale uvolňované teplo je malé. Podle typu odpady vyžadují trvalé uložení v hlubinném geologickém úložišti, v některých případech je možné použít úložiště povrchového typu.


Středně aktviní odpad

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999