STŘÍDAVÉ ELEKTRICKÉ VELIČINY
Střídavé elektrické veličiny je možno opsat funkcí sinus nebo cosinus. Takový průběh veličin nazýváme harmonický. Střídavé elektrické veličiny jsou na rozdíl od stejnosměrných proměnné, mění se tím i magnetické a elektrické pole, takže se projevuje jev elektromagnetické indukce.
V praktické elektrotechnice našich elektrorozvodů mají všechny střídavé průběhy nominální frekvenci 50 Hz.
Pro potřebu porovnání střídavých veličin navzájem, případně střídavých a stejnosměrných elektrických veličin, jsou stanovené hodnoty, prostřednictvím kterých je možné takové porovnání udělat. Jedná se o tzv. určující hodnoty střídavého průběhu - střední hodnotu střídavého průběhu, střední hodnotu dvojcestně usměrněného střídavého průběhu a efektivní hodnotu střídavého průběhu.

Časový průběh střídavé elektrické veličiny x možno opsat následujícím vztahem:
x(t) = X
m.sin(w.t + jx), kde Xm je maximální hodnota veličiny, w = 2.p.f - kruhová rychlost,
jx - fázový posun veličiny x.
Střední hodnota střídavého průběhu - pro harmonický průběh střídavé veličiny je rovná nule Střední hodnota dvojcestně usměrněného střídavého průběhu - pro harmonický průběh střídavé veličiny je Xs = (2/
p).Xm
Efektivní hodnota střídavého průběhu - pro harmonický průběh střídavé veličiny je

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999