STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD
Střídavý elektrický proud je možno opsat funkcí sinus nebo cosinus. Je to elektrický proud charakterizovaný tím, že uspořádaný tok elektrického náboje v určitých časových intervalech mění svůj směr v opačný (střídá orientaci).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999