STŘÍDAČ
Střídač je elektrotechnické zařízení pro přeměnu stejnosměrného elektrického proudu
na střídavý.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999