STRMOTRUBNÝ KOTEL
Kotel, jehož spalovací prostor je ohraničen stěnami vytvořenými z paralelních vertikálních trubek s ohřívanou vodou nebo parovodní směsí. Na rozdíl od původního parního kotle, kde se pára tvořila přímo v parním bubnu ohřívaném plamenem nebo spalinami, tvoří se pára ve strmotrubných kotlích v systému vertikálně uspořádaných varnic.

kotel4.gif (42621 bytes)

Parní výkon 10 až 420 t/h
Tlak páry 1,3 až 13,6 MPa
Teplota páry do 540 °C (parametry kotlů nabízených První brněnskou strojírnou)

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999