STRMOTRUBNÝ ROŠTOVÝ PARNĺ KOTEL
Roštový parní kotel, jehož spalovací prostor je ohraničen stěnami vytvořenými z paralelních vertikálních trubek s ohřívanou vodou nebo parovodní směsí. Vývojově tento typ navazuje na původní válcový kotel. Spalování na roštu však omezuje růst dosažitelného výkonu, a proto byl  roštový kotel nahrazen strmotrubným kotlem s práškovým ohništěm.

Schéma strmotrubného roštového parního kotle

Parní výkon

10 až 25 t/h

Tlak páry 1,3 až 4,5 MPa
Teplota páry do 450 °C

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999