STROJOVNA
Jako strojovnu obvykle označujeme část elektrárny, kde se nachází turbína s příslušenstvím.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999