STRUSKA
Struska vzniká v parním kotli s výtavným ohništěm tavením popele nebo popílku. Odpouští se
do granulační nádrže, kde se prudce ochlazuje a granuluje. Zgranulovaná a rozdrcená struska se pneumaticky nebo hydraulicky dopravuje na složiště.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999