SUCHÉ PROCESY
Obecně chemické procesy probíhající bez použití vody. V případě odsiřování spalin se mletý vápenec přidává buď přímo do spalovacího prostoru nebo do speciálního chemického reaktoru,
v němž probíhá odsiřování, a to ve formě suchého prášku. Spaliny se pak čistí od vzniklých produktů chemického procesu odprášením v běžných odlučovačích.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999