SUMMIT ZEMĚ
Jako Summit Země je označována konference, pořádaná po uplynutí 20 let od stockholmské konference OSN, která se považuje za oficiální počátek mezinárodního hnutí za ochranu životního prostředí. Tato konference byla uspořádána v červnu 1992 v brazilském Rio de Janeiro
a byla na ní přijata tzv. Agenda 21. Cílem opatření navržených v tomto dokumentu je dosažení trvale udržitelného rozvoje v 21. století.
Na summit v Rio de Janeiro navázala další konference v říjnu 1998 v argentinském Buenos Aires.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999