SUPERPHÉNIX
Jedná se o francouzský rychlý reaktor (štěpení jader paliva vyvolávají především rychlé neutrony) bez moderátoru, chlazený roztaveným sodíkem. Vzhledem k možnosti rozšíření reprodukce paliva (v aktivní zóně dochází k tvorbě nového štěpného materiálu transmutací 238U na 239Pu) je tento typ považován za perspektivní. V současné době je tento reaktor dlouhodobě odstaven a to zejména z politických důvodů.

Největší demonstrační elektrárna SUPERPHÉNIX


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999